Gelecekteki İnsana Yakışır İş Ölçeği/ Gelecekteki Saygın İş Ölçeği (Future Decent Work Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Keser, A. ve Büyükgöze-Kavas, A. (2021). Gelecekteki Saygın İş Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Paper presentedt at the VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray Üniversitesi, 7-10 Temmuz 2021.

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7’li likert: 1 = Keslinlikle katılmıyorum, 7 = Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: