Annelik Bekçiliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karabulut, H. ve Şendil, G. (2017). Annelik Bekçiliği Ölçeği’nin (ABÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 16(61), 686-699.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: