Doğum Öncesi Annelik Beklentileri Ölçeği (DÖABÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şendil, G., Karabulut, H., Akyüz, D., Güner-Algan, A., & Yahyaoğlu, M. (2016). Turkish adaptation of the Prenatal Maternal Expectations Scale (PMES). In M.A. Icbay, H. Arslan and F. Jacobs, (Eds.), Research on social studies (pp. 223-232). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Sorumlu Yazar: 
Hilal Karabulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: