Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği (Quality of Nursing Work Life Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şirin, M. (2011). Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Şirin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: