Gelecek Zaman Perspektifi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soylu, C., & Ozekes, B. C. (2019). Psychometric properties of the Future Time Perspective Scale for the Turkish population: Age differences in predictors of time perspective. The International Journal of Aging and Human Development, 1-22. https://doi.org/10.1177/0091415019836108.

Sorumlu Yazar: 
Cem Soylu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: