Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alkın,S.,Korkmaz,O. ve Balcı Çelik,S. (2020). Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 33-47. doi: 10.18394/iid.593944

Sorumlu Yazar: 
Serdar Alkın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
6’lı Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum – 6= Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: