Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oktay, F. ve Uluç, S. (2019). The Turkish adaptation study of retrospective family unpredictability scale. Social Sciences Studies Journal, 5, 1153-1161.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Oktay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: