Öğretmenler İçin Dik Temel Yazıya Dönük Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türk, S., Cüce, M. ve Arslan, A.(April 2018).Öğretmenlerin Dik Temel Yazıya Dönük Tutum Ölçeği. Paper presented at the 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Selver Türk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: