Geçişken Bellek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alsancak, D. (2010). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup uyumu, grup atmosferi ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Didem ALSANCAK
Geçerlik: 

Uyarlama çalışması için yapı geçerliliği önceki çalışmalarda yapıldığı için bu çalışmada yalnızca faktöryel geçerliliğe bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek puanlarının güvenirlik katsayısı 0.79 olarak bulunmuştur.

12 maddeden oluşmaktadır.
Örnek Maddeler:
1. Her takım üyesinin projemizin bir konusunda uzmanlık bilgisi vardır.
4. Diğer takım üyelerinin yönlendirmelerini kabullenme konusunda rahattım.
7. Diğer üyelerin uzmanlıklarına çok güvenim yoktu.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum-5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: