Gece Yeme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atasoy, N., Atik,L., Saraçlı Ö., Konuk, N., Ankaralı, H. ve Güriz,O, Akdemir, A.,Sevinçer, G,M. (2014). Gece Yeme Anketi-Türkçe Formunun psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(3), 238-247.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Ulus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 Alt boyut ve 14 madde
Gece Yeme alt boyutu (6 m)
Akşam Hiperfajisini alt boyutu (3 m)
Sabah İştahsızlığı alt boyutu (3 m)
Duygudurum ve Uyku Bozukluğu alt boyutu (2 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (karma seçenekler)
İletişim: