Münih Yeme ve Beslenme Bozuklukları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öngün-Yılmaz, H. The Turkish Version of the Munich Eating and Feeding Disorder Questionnaire: Factor structure, validity, and reliability. Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(Suppl.2): 29-36. doi:10.5455/apd.108288

Sorumlu Yazar: 
Hande ÖNGÜN YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hiç – 4= çok sık)
İletişim: