Çocuklar İçin Üç Faktörlü Yeme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, D., Bektaş, M., Bektaş, İ., Demir, Ş. & Bryant, E. J. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of the Child Three-Factor Eating Questionnaire for primary and secondary school student, Public Health Nutrition, 1-9. doi:10.1017/S1368980020001767

Sorumlu Yazar: 
Murat Bektaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: