Gebelikte Risk Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Evcili, F., ve Dağlar, G. (2019). Gebelikte Risk Algısı Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Medical Journal, 44(1), 211-222. https://doi.org/10.17826/cumj.554151

Sorumlu Yazar: 
Funda Evcili
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: