Çocuk ve Ergenler için Duygusal Yeme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bektaş, M., Bektaş, İ., Selekoğlu, Y., Kudubeş-Akdeniz, A., Altan-Sal, S., & Ayar, D. (2016). Psychometric properties of the Turkish version of the Emotional Eating Scale for children and adolescents. Eating Behaviors, 22, 217-221. doi: 10.1016/j.eatbeh.2016.06.021

Sorumlu Yazar: 
Murat Bektaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: