Geçiş Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzer, T. (2020). Validity and reliability testing of the Transitional Impact Scale. Stress and Health, 1–9. https://doi.org/10.1002/smi.2944UZER 9

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Uzer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: