Framentle Bel Ağrısı Farkındalık Ölçeği (FreBAQ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol, E., Şimşek, A., Yıldız, R.,& Elbasan, B. (2017). Framentle Back Awareness Questionnaire Anketinin Türkçe’ye çevirisi ve kültürel adaptasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 360). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Elbasan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: