Bel Ağrısı Sonucu Skor Anketi (LBOS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alhomedha, G., Çıtaker, S., Günaydın, G.,& Sezer, R. (2017). Low Back Outcome Score Anketi’nin Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1030). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Gürkan Günaydın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği Pearson korelasyon analizi ile incelendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği test tekrar test ve iç tutarlılık analizi ile yapıldı. Anketin iç tutarlılık analizi Cronbah alfa kat sayısı hesaplanarak yapıldı.

Derecelendirme: 
İletişim: