Bel Ağrısı Fonksiyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Maraş, G., Çıtaker, S.,& Meray, J. (2017). Back Pain Function Scale (BPFS)’in Türkçe versiyon geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 43. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Maraş
Geçerlik: 

Anketin geçerliliği için hastalara Roland Morris Disabililate Ölçeği ve Oswestry Disabilite Ölçeği uygulandı.

Güvenirlik: 

Anketin güvenirliği için 66 hastaya 7 gün arayla BPFS uygulandı.

Derecelendirme: