Japon Ortapedi Derneği Bel Ağrısı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksekili, M. A. E., Aktekin, L., Korkmazer, S., Akyol, M., Kılıçarslan, K., & Tosun, N. (2016). The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire: A Turkish validation study. Journal of Orthopaedic Science, 21(6), 718-722. http://dx.doi.org/10.1016/j.jos.2016.06.013

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Atıf Erol Aksekili
Geçerlik: 

Pearson Moment Korelasyon Katsayısı testi uygulanmıştır. Alt boyutlar arasında anlamlı ve yüksek korelasyon olduğu görülmüştür. Ölçek maddeleri ile alt boyutlar arasındaki korelasyon en düşük 0.509 ve en yüksek 0.872 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik testi sonucu 0.937 bulunmuştur. Guttman Split-Half katsayısı 0.748, Spearman-Brown katsayısı 0.859 bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliği için 14 gün arayla iki uygulama yapılmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: