JOA Bel Ağrısı Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksekili, M.A.E., Aktekin, L., Korkmazer, S., Akyol, M., Kılıçarslan, K., & Tosun, N. (2016). The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire: A Turkish validation study. Journal of Orthopaedic Science, 21(6), 718-722. doi: 10.1016/j.jos.2016.06.013.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet AtIf Erol AKSEKİLİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: