Bournemouth Bel Ağrısı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günaydın, G. (2014). Bournemouth bel ağrısı anketi’nin Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: