Frankl Davranış Değerlendirme Ölçeği (FS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, C., Akgün, Ö. M., Polat, G. G., Ok, M. A., Altun, C., & Başak, F. (2016). Assessment of dental fear in turkish children with the Frankl Behavior Rating Scale (FS) and the Sound-Eye-Motor (SEM) scale. Gulhane Medical Journal, 58(3), 272-276. doi: 10.5455/Gülhane. 180391

Sorumlu Yazar: 
Özlem Martı Akgün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: