Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamaları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgül, F., Kangalgil, M., Çalı, O., Yıldız, R. (2018). Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamaları Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (BESAD); 10(1):1-9.

Sorumlu Yazar: 
Fatih ÖZGÜL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: