Kültürlerarası Etkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, S., Tadeu, P., Kaya, M., ve Arslan, N. (2015). Evaluating the psychometric properties of a scale to measure intercultural effectiveness. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36), 699-701.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: