Fiziksel Etkinliklere Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Savaş, B., & Çelik Kayapınar, F. (2013). Improving attitude scales study for physical activities Emin Atasoy. O. Strelova, İ. Hristov, K. Mortan, P. Peeva , R. Sam, N. Sam, . . . E. Atasoy içinde, The Science and Education At the Beginning of The 21st Century in Turkey (s. 3606-8). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Sorumlu Yazar: 
FATMA ÇELİK KAYAPINAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: