Fiziksel Ceza Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şıngır, H. (1996). Anne ve babanın çocuğa uyguladığı ceza ile çocuğun anne ve babaya karşı sevgisi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: