Fiziksel Aktivitelere Metabiliş Uygulamaları Öllçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kiremitci, O. (2016). Psychometric Properties of Turkish Version of Metacognition Applied to Physical Activities Scale (Mapas-tr): A Study on Early Adolescents. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3), 55-62. DOI: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.03.006

Sorumlu Yazar: 
Olcay KİREMİTÇİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: