Etkinlik Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, M. H. (2018). Etkinlik Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 67, 49-59.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Hilmi Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: