Bilim Etkinlik Videolarını Değerlendirme Ölçeği (Scale to Assess Activity Videos)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, Y., & Bakirci, H. (2018). A scale to assess science activity videos (SASAV): The study of validity and reliability. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 43-51. doi: 10.11114/jets.v6i1.2861

Sorumlu Yazar: 
Yılmaz Kara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: