Etkinlik Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, İ. (2022). Rekreasyonel faaliyetlerde etkinlik doyum ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 420-427.

Sorumlu Yazar: 
İsmail AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: