Kadın Fiziksel Aktivite Öz-Değer Ölçeği (KFAÖDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurtçiçek, S., ve Kömürcü, N. (2019).Kadın Fiziksel Aktivite Öz-Değer Ölçeği’nin (KFAÖDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,16(3), 205-209. doi:10.5222/HEAD.2019.205

Sorumlu Yazar: 
Saliha YURTÇİÇEK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: