Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eskiler, E., Küçükibiş, F., Gülle, M., & Soyer, F. (2016). Bilişsel davranışçı fiziksel aktivite ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2577-2587.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: