Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arkan, G.,&Egelioğlu Cetişli, N. (2017). Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (ss. 889). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi .

Sorumlu Yazar: 
Nuray Egelioğlu Cetişli
Geçerlik: 

Dil geçerliliği sağlanan ölçeğin, bir hastanenin kadın doğum servisinde yatan postpartum dönemindeki 10 anneye uygulaması yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Kendall W İyi Uyuşum Analizi ile değerlendirildi. Ölçek 4 hafta ara ile uygulkandı.

Derecelendirme: 
İletişim: