Fiziksel Aktiviteye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldızer, G., Bilgin, E., Korur, E., Yüksel, Y. ve Demirhan, G. (2019). Ortaokul öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 63-73. DOI: https://doi.org/10.17644/sbd.491053

Sorumlu Yazar: 
Günay Yıldızer
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçekteki 25 maddenin 5 faktörde toplandığını göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre açımlayıcı faktör analizinden elde edilen 5 faktörlü yapı tekrar toplanan veri tarafından da doğrulanmış yani veri seti ve 5 faktörlü yapı arasında iyi derecede bir uyum olduğundan söz edilebilir.

Güvenirlik: 

Alt boyutların Cronbach Alfa katsayısına göre hesaplanan güvenirlik değerleri İsteklilik için 0.85, Sevgi için 0.83, Sosyalleşme için 0.82, Fayda için 0.75 ve Öz Güven için 0.70 olarak hesaplanmıştır. Tüm maddeler birlikte analiz edildiğinde ise güvenirlik katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 25 madde beş faktörlü yapıdadır.
Sevgi (1m): Okulda daha fazla fiziksel aktivite imkânı olmasını isterim.
İsteklilik (6m): Fiziksel aktivite esnasında öğretmenimi/antrenörümü dinlemem.
Fayda (16m): Fiziksel aktiviteden sonra zihinsel ve bedensel olarak rahatladığımı düşünürüm.
Sosyalleşme (18m): Fiziksel aktivite sırasında yeni insanlar tanımaktan hoşlanırım.
Özgüven (22m): Fiziksel aktiviteler hakkında başkalarıyla konuşmak beni rahatsız eder.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: