Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutum Ölçeği (Attitudes toward Physical Activity Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinc, S. C., Uzunoz-Sacli, F., Ching Mok, M. M., & Chin, M. K. (2019). Adaptation of the attitudes toward physical activity scale for higher education students in Turkey. Journal of Education and Learning, 8(3), 95-101.

Sorumlu Yazar: 
Fatma SAÇLI UZUNÖZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: