Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekkurşun-Demir, G., ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492. doi: 10.14687/jhs.v15i4.5585

Sorumlu Yazar: 
Gönül Tekkurşun Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: