Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Ergen, E. ve Koruç, Z. (2000). Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 11 (1-2-3-4), 17 – 28

Sorumlu Yazar: 
Ayda Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut
İş İle İlgili Aktiviteler :Hafta içi kaç saatinizi işte oturarak geçiriyorsunuz?
Ulaşım İle İlgili Aktiviteler
Merdiven Çıkma
Ev İle İlgili Aktiviteler: Hafta içi günde kaç saat bulaşık yıkıyorsunuz?
Spor İle İlgili Aktiviteler

Derecelendirme: 
İletişim: