Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saygın, Ö., Göral, K., Bingöl, E., & Ceylan, H. İ. (2017). Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 3(2), 44–54.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Göral
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: