Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Öz-yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

GenÇay, Ö. A. (2009). Validation of The Physical Education Teachers’ Physical Activity Self-Efficacy Scale with a Turkish sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(2), 223-230. doi: 10.2224/sbp.2009.37.2.223

Sorumlu Yazar: 
Ökkeş Alpaslan Gençay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: