Fiziksel Aktivite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İncedayı, S. (2005). Planlı davranış Kuramı’na göre geliştirilen Fiziksel Aktivite Ölçeğini Türk toplumuna uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Sevil İncedayı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Haftada en az 5 gün 30 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmaya niyetliyim.

Derecelendirme: 
7’li derecelendirme (Kesinlikle katılmıyorum – Kesinlikle katılıyorum).