Fiziksel Aktivite Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurtçiçek, S., Hotun Şahin, N., ve Miral, M. (2018). Fiziksel Aktivite Engelleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(71), 396-404.

Sorumlu Yazar: 
Saliha Yurtçiçek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: