Yaşlı Yetişkinlerin Fiziksel Zindelik ve Egzersiz Aktivite Düzeyleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, M., Temel, A. B., Yelten, G., & Karahuseyin, A. (2017). Reliability and validity of Turkish version of “Physical Fitness and Exercise Activity Levels of Older Adults” Scale. Journal of Gerontology and Geriatrics, 65(4), 254-262.

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Yelten
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: