Fitness Merkezleri Hizmet Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevilmiş, A. (2019) Almanya’da fitness merkezleri için oluşturulan standartların (DIN-33961) Türkiye için uygulanabilirliğinin incelenmesi ve DIN normlarında Fitness Merkezi Kalite Ölçeğinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Konya Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Ali SEVİLMİŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Antrenörüm belirli aralıklarla antrenman hedeflerime ulaĢılıp ulaĢılmadığını değerlendirir

Derecelendirme: 
Likert tipi beşli likert
İletişim: