FeTeMM / STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Eğitimi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa ÇEVİK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: