Gençlik Merkezleri Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız,M. ve Çoban,B. Gençlik Merkezleri Memnuniyet Ölçeği (Gmmö) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 24, Mart 2020, s. 91-103

Sorumlu Yazar: 
Dr.Metin YILDIZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Faktör 1,2,5,6,7,8,9,10,11 numaralı maddelerden
2. Faktör 3 ve 4 numaralı maddeden
3. Faktör ise 12,13,14,15,16,17,18,19,20 numaralı maddelerden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Sorular 5’li Likert Tipi olup (1= Çok Memnunun, 2=Memnunun,3=Kısmen Memnunun,4=Memnun Değilim, 5= Hiç Memnun Değilim) şeklinde derecelendirilmiştir
İletişim: