Hesqual Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, D. V. (2019). Hesqual Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 14(2), 899-917. doi: 10.7827//TurkishStudies.14875

Sorumlu Yazar: 
Devrim Vural Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: