Fizik Öğretimi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koca, H. (1995). Fen liselerinde fizik öğretmeninin, öğrencilere kazandırdığı davranışlar ile fizik öğretmenlerinin, gösterdiği bazı sözel davranışların değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: