Fertilite Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

ARSLAN, İ., & OKUMUŞ, H. (2016). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Fertility Adjustment Scale. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 8(3), 224-231.

Sorumlu Yazar: 
İlkay Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: