Ergen Boşanma Sonrası Yaşama Uyum Ölçeği (EBSYUÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, R. (2019). Ebeveynleri boşanmış ergenlerin boşanma sonrası yaşama uyumu [Yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Rıdvan ŞAHİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: