Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Adıgözel, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretimine yönelik pedagojik hoşnutsuzluk düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Sorumlu Yazar: 
Serçin ADIGÜZEL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan güvenilirlik çalışmaları sonucunda, ölçeğin ortalama Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0,94 olduğu tespit edilmiştir.

5 faktör ve 30 madde
Bütün öğrenci yetenek düzeylerine göre öğretme(6m)
Fen alan bilgisi seviyesi(3m)
İçeriğin yüzeysel mi yoksa derinlemesine mi olacağı konusunu çözümleme(4m):
Araştırmaya dayalı fen bilgisi öğretme(3m)
Öğrenci öğrenmesini değerlendirme(3m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç (hoşnutsuzluk) – 5= çok yüksek)